7 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Big Brother

Big Brother

7 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Portuguese version of the reality competition which follows a group of HouseGuests living together 24 hours a day in the "Big Brother" house, isolated from the outside world but under constant surveillance with no privacy.

ಪ್ರಕಾರ:

ಪಾತ್ರವರ್ಗ: , , , ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ದೇಶ:

ಸ್ಟುಡಿಯೋ:

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 60:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Jan 01, 1970

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: Oct 19, 2021

ಸಂಚಿಕೆ: 762 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 4 ಸೀಸನ್

IMDb: 8

ಕೀವರ್ಡ್: