1835 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Pasión de gavilanes

Pasión de gavilanes

1835 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
The Reyes-Elizondo's idyllic lives are shattered by a murder charge against Eric and León.

ಪ್ರಕಾರ:

ಪಾತ್ರವರ್ಗ: , , , , ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ದೇಶ:

ಸ್ಟುಡಿಯೋ:

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 42:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Oct 21, 2003

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: May 31, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 259 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 2 ಸೀಸನ್

IMDb: 3.4

ಕೀವರ್ಡ್: