42 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
Hollyoaks

Hollyoaks

42 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು
The daily soap that follows the loves, lives and misdemeanours of a group of people living in the Chester village of Hollyoaks where anything could, and frequently does, happen...

ಪ್ರಕಾರ:

ಪಾತ್ರವರ್ಗ: , , ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ:

ದೇಶ:

ಸ್ಟುಡಿಯೋ:

ಚಾಲನಾಸಮಯ: 30:14 ನಿಮಿಷಗಳು

ಗುಣಮಟ್ಟ: HD

ಮೊದಲ ವಾಯು ದಿನಾಂಕ: Oct 23, 1995

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ: May 13, 2022

ಸಂಚಿಕೆ: 3120 ಸಂಚಿಕೆ

ಸೀಸನ್: 28 ಸೀಸನ್

IMDb: 5.6