1704 ວິວ
The continuing story of Peacemaker – a compellingly vainglorious man who believes in peace at any cost, no matter how many people he has to kill to get it – in the aftermath of the events of “The Suicide Squad.”

ເວລາແລ່ນ: 46:14 ນາທີ

ຄຸນະພາບ: HD

ວັນທີອອກອາກາດຄັ້ງ ທຳ ອິດ: Jan 13, 2022

ວັນອອກອາກາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ: Feb 17, 2022

ຕອນ: 8 ຕອນ

ລະດູການ: 1 ລະດູການ

IMDb: 2.6