4902 ວິວ
The adventures of Ragnar Lothbrok, the greatest hero of his age. The series tells the sagas of Ragnar's band of Viking brothers and his family, as he rises to become King of the Viking tribes. As well as being a fearless warrior, Ragnar embodies the Norse traditions of devotion to the gods. Legend has it that he was a direct descendant of Odin, the god of war and warriors.

ເວລາແລ່ນ: 44:14 ນາທີ

ຄຸນະພາບ: HD

ວັນທີອອກອາກາດຄັ້ງ ທຳ ອິດ: Mar 03, 2013

ວັນອອກອາກາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ: Dec 30, 2020

ຕອນ: 89 ຕອນ

ລະດູການ: 6 ລະດູການ

IMDb: 2.9