4467 ວິວ
This Karate Kid sequel series picks up 30 years after the events of the 1984 All Valley Karate Tournament and finds Johnny Lawrence on the hunt for redemption by reopening the infamous Cobra Kai karate dojo. This reignites his old rivalry with the successful Daniel LaRusso, who has been working to maintain the balance in his life without mentor Mr. Miyagi.

ເວລາແລ່ນ: 30:14 ນາທີ

ຄຸນະພາບ: HD

ວັນທີອອກອາກາດຄັ້ງ ທຳ ອິດ: May 02, 2018

ວັນອອກອາກາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ: Dec 31, 2021

ຕອນ: 50 ຕອນ

ລະດູການ: 5 ລະດູການ

IMDb: 2.8