7761 ວິວ
A group of high school students navigate love and friendships in a world of drugs, sex, trauma, and social media.

ເວລາແລ່ນ: 60:14 ນາທີ

ຄຸນະພາບ: HD

ວັນທີອອກອາກາດຄັ້ງ ທຳ ອິດ: Jun 16, 2019

ວັນອອກອາກາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ: Feb 27, 2022

ຕອນ: 16 ຕອນ

ລະດູການ: 2 ລະດູການ

IMDb: 2.6