1155 ວິວ
Moon Knight

Moon Knight

1155 ວິວ
When Steven Grant, a mild-mannered gift-shop employee, becomes plagued with blackouts and memories of another life, he discovers he has dissociative identity disorder and shares a body with mercenary Marc Spector. As Steven/Marc’s enemies converge upon them, they must navigate their complex identities while thrust into a deadly mystery among the powerful gods of Egypt.

ເວລາແລ່ນ: 47:14 ນາທີ

ຄຸນະພາບ: HD

ວັນທີອອກອາກາດຄັ້ງ ທຳ ອິດ: Mar 30, 2022

ວັນອອກອາກາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ: May 04, 2022

ຕອນ: 6 ຕອນ

ລະດູການ: 1 ລະດູການ

IMDb: 2.8