748 காட்சிகள்
여신강림

여신강림

748 காட்சிகள்
Lim Ju-kyung is a high school student. Since she was little, she has had a complex about her appearance. To hide her bare face, Ju-kyung always wears make-up. Her excellent make-up skills make her pretty and she hides her bare face in front of others. She gets involved with 2 men; Lee Su-ho and Han Seo-jun.

வகை: ,

நடிகர்கள்: , , , , ,

குழு: , ,

நாடு:

ஸ்டுடியோ:

இயக்க நேரம்: 75:14 நிமிடங்கள்

தரம்: HD

முதல் விமான தேதி: Dec 09, 2020

கடைசி விமான தேதி: Feb 04, 2021

அத்தியாயம்: 16 அத்தியாயம்

பருவம்: 1 பருவம்

IMDb: 2.3

முக்கிய சொல்: