2710 காட்சிகள்
ドラゴンボールゼット

ドラゴンボールゼット

2710 காட்சிகள்
After learning that he is from another planet, a warrior named Goku and his friends are prompted to defend it from an onslaught of extraterrestrial enemies.

இயக்க நேரம்: 26:14 நிமிடங்கள்

தரம்: HD

முதல் விமான தேதி: Apr 26, 1989

கடைசி விமான தேதி: Jan 31, 1996

அத்தியாயம்: 291 அத்தியாயம்

பருவம்: 9 பருவம்

IMDb: 2.8