414 காட்சிகள்
Goosebumps

Goosebumps

414 காட்சிகள்
Anything can turn spooky in this horror anthology series based on the best-selling books by master of kid horror, R.L. Stine. In every episode, see what happens when regular kids find themselves in scary situations, and how they work to confront and overcome their fears.

வகை: , ,

நடிகர்கள்:

குழு: ,

நாடு:

ஸ்டுடியோ: ,

இயக்க நேரம்: 22:14 நிமிடங்கள்

தரம்: HD

முதல் விமான தேதி: Oct 27, 1995

கடைசி விமான தேதி: Nov 16, 1998

அத்தியாயம்: 74 அத்தியாயம்

பருவம்: 4 பருவம்

IMDb: 3