3652 వీక్షణలు
The Matrix Resurrections

The Matrix Resurrections

3652 వీక్షణలు
Plagued by strange memories, Neo's life takes an unexpected turn when he finds himself back inside the Matrix.

రన్‌టైమ్: 148 నిమిషాలు

నాణ్యత: HD

విడుదల: Dec 16, 2021

IMDb: 4.3

దేశం: United States of America

భాష: English