4458 వీక్షణలు
Cobra Kai

Cobra Kai

4458 వీక్షణలు
This Karate Kid sequel series picks up 30 years after the events of the 1984 All Valley Karate Tournament and finds Johnny Lawrence on the hunt for redemption by reopening the infamous Cobra Kai karate dojo. This reignites his old rivalry with the successful Daniel LaRusso, who has been working to maintain the balance in his life without mentor Mr. Miyagi.

రన్‌టైమ్: 30:14 నిమిషాలు

నాణ్యత: HD

మొదటి ప్రసార తేదీ: May 02, 2018

చివరి ప్రసార తేదీ: Dec 31, 2021

ఎపిసోడ్: 50 ఎపిసోడ్

బుతువు: 5 బుతువు

IMDb: 2.8