1164 వీక్షణలు
Moon Knight

Moon Knight

1164 వీక్షణలు
When Steven Grant, a mild-mannered gift-shop employee, becomes plagued with blackouts and memories of another life, he discovers he has dissociative identity disorder and shares a body with mercenary Marc Spector. As Steven/Marc’s enemies converge upon them, they must navigate their complex identities while thrust into a deadly mystery among the powerful gods of Egypt.

రన్‌టైమ్: 47:14 నిమిషాలు

నాణ్యత: HD

మొదటి ప్రసార తేదీ: Mar 30, 2022

చివరి ప్రసార తేదీ: May 04, 2022

ఎపిసోడ్: 6 ఎపిసోడ్

బుతువు: 1 బుతువు

IMDb: 2.8