11 มุมมอง
People Puzzler

People Puzzler

11 มุมมอง
Three lucky contestants put their pop culture knowledge to the test to complete iconic, People Puzzler crosswords. The player with the most points at the end of three rounds wins the game and goes on to play the "Fast Puzzle Round" for an enormous cash prize.

ประเภท:

นักแสดง:

ลูกเรือ:

ประเทศ:

สตูดิโอ:

รันไทม์: 23:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Jan 18, 2021

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Apr 01, 2022

ตอน: 197 ตอน

ฤดูกาล: 2 ฤดูกาล

IMDb: 5.5

คำสำคัญ: