41 มุมมอง
Wheel of Fortune

Wheel of Fortune

41 มุมมอง
This game show sees contestants solve word puzzles, similar to those used in Hangman, to win cash and prizes determined by spinning a giant carnival wheel.

ประเภท:

นักแสดง: ,

ลูกเรือ:

ประเทศ:

สตูดิโอ: ,

รันไทม์: 25:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Sep 19, 1983

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Jan 20, 2022

ตอน: 1112 ตอน

ฤดูกาล: 20 ฤดูกาล

IMDb: 4.2

คำสำคัญ: